شناسایی چالش‌های توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان

شناسایی چالش‌های توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان

شناسایی چالش‌های توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان

هدف از پژوهش پیش‌رو شناسایی چالش‌های توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان است. در این پژوهش، با روش تحلیل مضمون، از طریق مصاحبۀ نیمه‌سازمان‌دهی‌شده با متخصصان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی و مصاحبه‌های منتشرشدۀ مدیران اجرایی در رسانه‌ها، تلاش شده است تا چالش‌های توسعه این صنعت شناسایی شود. نتیجۀ مرحلۀ کدگذاری باز شناسایی 85 چالش توسعۀ گردشگری پایدار استان کرمان است. در مرحلۀ بعد، مفاهیم به‌دست‌آمده از مرحلۀ کدگذاری بار در هشت مضمون دسته‌بندی شده‌‌ است:1. چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، 2. چالش‌های مدیریتی و اداری، 3. چالش‌های ‌حمل‌ونقل و ارتباطات، 4. چالش‌های هتلداری و اقامت، 5. چالش‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی، 6. چالش‌های زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی و تفریحی، 7. چالش‌های آموزش و راهنمای گردشگران، 8. چالش‌های زیست‌محیطی. هریک از مضامین دربرگیرندۀ چالش‌هایی است که با یکدیگر قرابت مفهومی دارند و بعد خاصی از گردشگری پایدار استان کرمان را تبیین می‌کنند.

2 دیدگاه

  1. اگر لوازم خانگی شما دچار مشکل شده است با اس پی یار تماس بگیرید

  1. ماشین لباسشویی شما توسط تکنسین های حرفه‌ای و متخصص با دقت زیاد تعمیر و سرویس می‌شود.

ارسال دیدگاه

;